Cumpărături sigure
Idosell security badge

Condiții de garanție

Condiții de garanție

Perioada de garanție începe la data cumpărării de către primul cumpărător pentru o perioadă de

12 luni, în funcție de data de pe dovada de achiziție originală

 

Termenii și condițiile de garanție conținute în cardul de garanție:

1. UP Geco, cu sediul în Kielce, asigură o bună calitate și o funcționare eficientă a dispozitivului pentru care a fost emis Cardul de garanție, cu condiția ca acesta să fie utilizat în conformitate cu destinația sa, în condițiile de funcționare specificate în Manualul de utilizare al dispozitivului atașat de către Garant.

2. Garantul este răspunzător numai pentru defectele care rezultă dintr-o cauză inerentă echipamentului vândut la data eliberării acestuia către cumpărător și pentru daunele aduse echipamentului ca urmare a acestor defecte. Garantul nu este responsabil pentru alte defecte și deteriorări ale dispozitivului.

3. În sensul acestor termeni și condiții, un Consumator este definit ca fiind o persoană fizică ce a achiziționat un aparat într-un scop care nu este direct legat de activitatea sa comercială sau profesională. Un întreprinzător este o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizațională care desfășoară o activitate comercială sau profesională în nume propriu. În cazul în care vânzătorul emite o factură cu TVA pentru dispozitivul achiziționat și/sau introduce datele întreprinderii în cardul de garanție, se presupune că titularul garanției va utiliza dispozitivul în cadrul activității sale comerciale sau profesionale.

4. Atât Consumatorul, cât și Antreprenorul au dreptul de Garanție asupra dispozitivului menționat în tabel, până la perioada maximă specificată în acesta, prin care:.

a. Inspecțiile de garanție trebuie efectuate cel puțin o dată la douăsprezece luni, iar pentru echipamentele exploatate sezonier după sezonul de funcționare,

b. Deținătorul garanției trebuie să livreze echipamentul pentru inspecție pe cheltuiala sa,

c. Care inspecție trebuie să fie certificată de APS/APNS în cartea de garanție a echipamentului,

d. Nerespectarea certificării va duce la pierderea drepturilor prevăzute în Garanție. Cudin cauza stării tehnice necorespunzătoare a echipamentului, APS/APNS, în numele Garantului, poate refuza Garanția.

5. Drepturile în cadrul Garanției se pierd dacă Titularul Garanției nu efectuează, înainte de prima utilizare a echipamentului, o inspecție la punctul de vânzare la un Distribuitor Autorizat sau direct la producător.

6. Drepturile de garanție vor expira dacă Titularul garanției nu întreține aparatul în conformitate cu programul de inspecție aflat în manualul de utilizare al aparatului.

7. Tratamentele enumerate în Manualul de utilizare al aparatului care reprezintă o întreținere adecvată a funcționării nu sunt considerate Reparații în garanție.

8. UP Geco nu oferă garanții și nu oferă servicii de întreținere suplimentare partenerilor de afaceri, locatarilor de mașini și agenților de vânzări ai UP Geco. 

9. Garanția nu acoperă daunele care rezultă din utilizarea, întreținerea și reglarea sau depozitarea și transportul necorespunzătoare (neconforme cu Manualul de utilizare) a echipamentului și/sau care rezultă după vânzare din evenimente fortuite și alte circumstanțe pentru care Garantul nu este responsabil.

10. Garantul nu răspunde pentru deteriorarea estetică a aparatului ca urmare a utilizării acestuia sau a trecerii timpului.

11. Garanția nu acoperă materialele consumabile și piesele aparatului care, în cazul utilizării aparatului conform destinației sale, în condițiile specificate în Manualul de utilizare al Garantului, se pot uza înainte de expirarea garanției: elemente de lucru și elemente de siguranță și protecție, ace și știfturi de siguranță, lacuri de acoperire a elementelor de protecție, elemente din cauciuc și cauciuc-metal, garnituri.

12. Garanția nu acoperă defectele și/sau daunele aparatului care rezultă din utilizarea unui aparat care, în momentul în care a fost descoperit defectul sau dauna, nu era în stare de funcționare completă sau avea deteriorări mecanice.

13. Garanția nu acoperă defectele și/sau daunele aparatului provocate de următoarele acțiuni ale Garantului:

a. utilizarea de piese de schimb altele decât cele originale,

b. utilizarea altor consumabile decât cele originale și/sau recomandate de Garant sau de Producător,

c. prin efectuarea de modificări neautorizate de Garant sau de Producător și/sau de reparații efectuate de ateliere de service neautorizate de Garant.

14. Garantul pierde dreptul la pretenții în cadrul Garanției dacă un defect sau o deteriorare nu este raportat în termen de 7 zile de la apariția sa.

15. În cazul în care Garantul califică unitatea pentru repararea în garanție, Garantul - la alegerea sa - poate repara gratuit unitatea sau piesele sale defecte. Drepturile prevăzute în cadrul garanției nu includ dreptul la rambursarea prețului plătit (integral sau parțial), la înlocuirea aparatului cu unul nou sau la furnizarea de către garant a oricăror alte servicii, altele decât cele stabilite în mod expres și neechivoc în acești termeni de garanție. În niciun caz drepturile prevăzute în cadrul Garanției nu se extind la furnizarea unui dispozitiv nou, fără defecte, către Beneficiarul Garanției.

16. Cererea de garanție este acceptată prin întocmirea unui raport datat, în care se detaliază defectele și simptomele defecțiunii și se descriu condițiile în care a funcționat echipamentul, așa cum a fost furnizat de către Titularul de garanție

17. Baza de exercitare a drepturilor în temeiul garanției este prezentarea unui card de garanție valabil care conține datele titularului garanției (datele de identificare ale societății sau datele de identificare personală), numele și modelul/tipul dispozitivului și numărul și/sau numărul motorului acestuia, data vânzării și ștampila distribuitorului autorizat, împreună cu dovada de cumpărare (chitanță sau factură de TVA). Cardul de garanție fără datele de mai sus nu este valabil și nu este un document care să autorizeze reparațiile în garanție.

18. Garantul asigură că reparația în garanție va fi efectuată în termen de 30 de zile de la data livrării dispozitivului către APS/APNS. În cazuri speciale, neobișnuite și/sau care se abat de la standardele de service, perioada de reparație de 30 de zile poate fi prelungită cu timpul necesar pentru efectuarea reparației. În termen de 30 de zile de la livrarea dispozitivului la APS/APNS, garantul va informa garantul cu privire la prelungirea perioadei de reparație în garanție și va indica noua perioadă de reparație. Într-o astfel de situație, părțile sunt obligate să respecte noua dată indicată de Garant.

19. Garanția oferită de Garant nu acoperă răspunderea Garantului pentru daunele materiale sau corporale suferite de către sau pentru care este răspunzător Garantul, rezultate din defecte ale echipamentului constatate în timpul perioadei de garanție. Pentru evitarea oricărui dubiu, se convine că drepturile de garanție ale Garantului nu includ în niciun caz dreptul de a solicita rambursarea costurilor suportate de acesta ca urmare a unui defect al echipamentului sau a unei reparații în garanție și, în special, Garantul nu este răspunzător pentru pierderile pe care le-a suferit Garantul ca urmare a acestor cauze și pentru beneficiile pe care acesta le-ar fi putut obține dacă nu i s-ar fi produs daunele.

20. Drepturile și obligațiile părților în cadrul acestei garanții sunt guvernate exclusiv de conținutul dispozițiilor cuprinse în Condițiile de garanție și în Certificatul de garanție. Nicio informație sau dată conținută în broșuri, cataloage sau alte documente de marketing nu va constitui baza oricărei pretenții în temeiul garanției oferite de Garant.

21. Garanția oferită în baza acestor Termeni și condiții de garanție și a Cardului de garanție nu exclude, limitează sau suspendă drepturile care rezultă din reglementările de garanție pentru defectele lucrului vândut, cu excepția cazului în care drepturile de garanție au fost excluse în contractul de vânzare sau în orice alt contract referitor la aparat, încheiat între Garant și Cumpărător sau între Garant și o altă entitate care cumpără aparatul pentru a-l da în folosință unei terțe părți în baza unui raport juridic (de exemplu, contract de leasing, închiriere, contract de închiriere, etc.).

22. Echipamente vândute prin intermediul reprezentanțelor sau al centrelor de service: acestea trebuie să verifice funcționarea corectă a echipamentului înainte de a ștampila garanția.

IdoSell Trusted Reviews
4.95 / 5.00 77 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-02-21
Happy :) Trusted product
2024-04-23
Super szybka realizacja polecam
pixel